Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı

Liste Resim

Antrepolarda Teminat İşlemleri Konulu Bakanlık Makamı Onayı

Ekli yazı ile de 2514 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamı eşya içinde alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin %25’i kadar olması belirtilmiştir.

Ancak diğer yazılardan farklı olarak “ Aynı antrepo beyanname kapsamı farklı kalemler için farklı teminat oranlarının bulunması halinde teminatın yüksek olan oran üzerinden hesaplanması uygun bulunmuştur.” Denilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.