Legislation Announcements

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/10)
29.05.2020
SİRKÜLER 2020-120
PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR (KARAR SAYISI: 2573)
28.05.2020
SİRKÜLER 2020-119
GÜMRÜK TAHAKKUKLARININ TAHSİL EDİLDİ BİLGİSİNİN MUHASEBE SİSTEMİNE İLETİLMESİ
21.05.2020
SİRKÜLER 2020-118
NAKİT BEYAN FORMU (NBF) KONUSU EFEKTİFİN BANKAYA TEVDİ EDİLMESİ-İHRACAT GENELGESİ
20.05.2020
SİRKÜLER 2020-117
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI 2565)
20.05.2020
SİRKÜLER 2020-116
KIYI TESİSLERİNDE VERİLEN HİZMET KALEMLERİ İLE BU HİZMET KALEMLERİNİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
18.05.2020
SİRKÜLER 2020-115
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (NO 20208)
15.05.2020
SİRKÜLER 2020-114
BEZ (DOKUMA/ÖRME KUMAŞTAN MAMUL) MASKE İHRACATI
14.05.2020
SİRKÜLER 2020-113
COVID-19 NORMALLEŞME PLANI
13.05.2020
COVID-19 NORMALLEŞME SÜRECİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİ
Elektronik Tebligat Sistemi” Broşürü
13.05.2020
Elektronik Tebligat Sistemi” Broşürü