Çalışma Hayatı

Keyif alınan, paylaşılan, takdir edilen, birlikte gelişen ve kariyer planı yapılan bir çalışma hayatı sunmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görüyoruz; birlikte iş yaptığı tüm taraflarımızdan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekliyoruz.

 

Bor Gümrük Çalışma Prensiplerimiz

Tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflarımızdan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekleriz.

Detaylı Bilgi

Yetkinlik ve Performans Yönetimi

Bor Gümrük’te hem iş hedeflerinin hem de kişisel yetkinlik hedeflerinin dikkate alındığı performans değerlendirme görüşmeleri her yıl düzenli olarak yılda 2 kere yapılır, çalışanların performansları yılsonunda değerlendirilerek sistemde kayıt altına alınır.

Detaylı Bilgi
 
 

Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi, çalışanların mevcut mesleği/işi, deneyimi, öğrenimi, departmanı ile sınırlı kalmaksızın, çalışanların yetkinliklerine ve şirket ihtiyaçlarına uygun olan iş alanlarında, belirlenecek bir yönde (yatay veya dikey) kişisel gelişim sağlamasını, bağlılığının artmasını, başarı ve motivasyonunun güçlenmesini, sonuç olarak şirket başarısının kesintisiz olarak uzun vadeye taşınmasını hedefler.

Detaylı Bilgi

Eğitim ve Gelişim

Eğitim ve gelişim faaliyetlerindeki temel ilke, çalışanların doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlayarak iş hedeflerine ve bireylerin kişisel gelişimine bilgi, beceri ve yetkinlik katmaya yardımcı olmaktır.

Detaylı Bilgi
 
 

İş Değerlendirme Sistemi

Bor Gümrük’te HAY İş Değerleme Sistemi uygulanır. Dünya standardında bir metodoloji olan iş değerleme sistemi aracılığı ile, yapılan işin kurum için yarattığı değer belirlenerek çalışanların toplam gelir paketi oluşturulur.

Detaylı Bilgi

Öğrenciler – Staj İmkânları

Bor Gümrük olarak öğrencilere sağladığımız staj imkânları ile onlarla tanışmak istiyoruz;

Detaylı Bilgi
 
 

Başvuru

Açık pozisyonlarımızı öncelikle şirket içinde duyurarak şirket çalışanlarımızdan gelen başvuruları değerlendiriyoruz. Aynı zamanda kariyer sitelerine gelen başvuruları da değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları açık pozisyonlara yerleştiriyoruz.

KARİYER.NET'DEN BAŞVUR

Detaylı Bilgi

Keyif alınan, paylaşılan, takdir edilen, birlikte gelişen ve kariyer planı yapılan bir çalışma hayatı sunmayı amaçlıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görüyoruz; birlikte iş yaptığı tüm taraflarımızdan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekliyoruz,

 • Birbirimizle karşılıklı güvene dayalı olumlu ve şeffaf ilişkiler kuruyoruz. İnsan gelişimine odaklı ve katılımcı yönetim stratejimizi çerçevesinde birçok uygulamamız bulunmakta.
 • Takım halinde, karşılıklı sevgi ve saygı anlayışında, yerinde geri bildirim vererek çalışıyoruz. Çalışanlarımızın başarısının zamanında tanınmasını ve takdir edilmesini amaçlıyoruz. Çalışanlarımızın taleplerini, planlı yaptığımız toplantılar ve çalışan memnuniyet anketleri ile sürekli güncel tutuyoruz.
 • Çalışanlarımızın katılımını ve gelişimini destekliyoruz. Şirketin bir parçası olmasını sağlayacak, şirketimizin gelişimini destekleyecek fikirlerini dile getirebilecekleri ve değerlendirilerek hayata geçirilebilmelerini sağlayacak platform ve süreçlerden faydalanıyoruz.
 • Sağlık ve güvenliğin çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası ve ortak sorumluluğumuz olduğunun bilinci ile çalışıyoruz. Bu doğrultuda etkin İSG uygulamalarından yararlanıp, iş sağlığı ve güvenliği performansımızı sürekli olarak takip ediyoruz.
 • Dürüstlük:  Tüm faaliyetlerinde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı değerlerini her şeyin üzerinde görür; birlikte iş yaptığı tüm taraflarımızdan aynı değerlere uygun olarak hareket etmelerini bekleriz.
 • Gizlilik: Tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına özen gösteririz. Bu bilgileri sadece belirlenmiş olan yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
 • İnsan Hakları – Fırsat Eşitliği: Hiçbir hal ve koşulda, kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmayız.
 • Hukuka Uygunluk: Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davranmakla yükümlüyüz. Çalışanlarımızın şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin vermeyiz
 • Kalite ve Sürekli Gelişim: Kaliteli ürün sunmanın yanı sıra üretim ve hizmet süreçlerini de sürekli olarak iyileştirip en verimli üretimi gerçekleştirmek en öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
 • Tasarruf İlkesine Bağlılık: Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde ve yürüttüğümüz projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke ediniriz. İşle ilgili alınan kararlarda ve yapılan iç denetimlerde bu ilkeyi göz önünde bulundururuz
 • Rekabet: Rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı bir rekabet hedefler; haksız rekabetten kaçınırız. Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet ederiz. Aynı zamanda toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.
 • Çevre: Faaliyetlerimizi işin yasal gereksinimlerini de dikkate alarak, çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefleriz.

Kamuya Yönelik Faaliyetler: Kamuya yönelik kendimize düşen görevleri sorumluluk bilinciyle yerine getiririz.  Resmi kurum ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürüz.

Bor Gümrük’te hem iş hedeflerinin hem de kişisel yetkinlik hedeflerinin dikkate alındığı performans değerlendirme görüşmeleri her yıl düzenli olarak yılda 2 kere yapılır, çalışanların performansları yılsonunda değerlendirilerek sistemde kayıt altına alınır. Bu değerlendirmeler ile çalışanın belirtilen görev, yetki, sorumluluk ve hedefleri gerçekleştirmedeki gayret ve başarısı değerlendirilir.

“360° Yetkinlik Değerlendirme Sistemi” bireysel ve kurumsal performansı geliştirmeyi destekleyen önemli araçlarımızdan biridir. Sistem, değerlendirme ve geribildirim kültürü yaratmayı amaçlar. 2000 yılından beri kullanılan, kullanıldıkça geliştirilen “yaşayan” bir sistemdir. Tanımlı yetkinlikler işe alımlarda sorgulanırken, Yetkinlik Değerlendirme sonuçları Performans Yönetimi, Eğitim & Gelişim Yönetimi, Kariyer Planlaması, Yedekleme Planlaması aşamalarında kullanılır.

Çalışanların yetkinlikleri; astın, üstün, yatay paydaşların ve kişinin kendisi hakkındaki görüşleri alınarak 360° yaklaşımı ile değerlendirilir. Yetkinlik hedefleri iş hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak verilmektedir. İşi yapmak için gereken yetkinlikler ve kişinin sahip olduğu yetkinlikler arasındaki fark analiz edilerek gelişim alanları belirlenir.

Kariyer Yönetimi, çalışanların mevcut mesleği/işi, deneyimi, öğrenimi, departmanı ile sınırlı kalmaksızın, çalışanların yetkinliklerine ve şirket ihtiyaçlarına uygun olan iş alanlarında, belirlenecek bir yönde (yatay veya dikey) kişisel gelişim sağlamasını, bağlılığının artmasını, başarı ve motivasyonunun güçlenmesini, sonuç olarak şirket başarısının kesintisiz olarak uzun vadeye taşınmasını hedefler.

Hedeflerini sürekli olarak başaran ve aşan, performans ve potansiyeli yüksek, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, zorlayıcı görevlere istenmeden talip olan, davranışları ve kişisel kalitesi ile görünür fark yaratan personel için Kariyer Planları hazırlanır ve uygulanır.

Eğitim ve gelişim faaliyetlerindeki temel ilke, çalışanların doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek sağlayarak iş hedeflerine ve bireylerin kişisel gelişimine bilgi, beceri ve yetkinlik katmaya yardımcı olmaktır. Eğitim ihtiyaçları, performans ve 360° yetkinlik değerlendirme süreçleri sonunda belirlenir.

Bor Gümrük’te HAY İş Değerleme Sistemi uygulanır. Dünya standardında bir metodoloji olan iş değerleme sistemi aracılığı ile, yapılan işin kurum için yarattığı değer belirlenerek çalışanların toplam gelir paketi oluşturulur.

Bor Gümrük olarak öğrencilere sağladığımız staj imkânları ile onlarla tanışmak istiyoruz;

 • Uzun Dönem Stajyer: Üniversite öğrencileri; okudukları bölümlerle ilgili departmanlarda 6 ay boyunca sözleşmeli olarak çalışırlar. Kendi görev ve sorumluluklarına ek olarak projelerde de aktif olarak yer alırlar.
 • Lise öğrencileri ise 3308 sayılı yasa kapsamında okudukları bölümlerle ilgili departmanlarda staj yapabilirler.
 • Kısa Dönemli Stajyerler: kısa dönemli stajyer kabullerini yaz döneminde gerçekleştiririz. Stajlar için okulları tarafından zorunlu stajı olan öğrencilere öncelik verilmektedir.

staj yapan öğrencilere ücret ödenir. Tüm stajyerlerimiz, çalışanlarımızla aynı şartlarda, şirket yemek ve servis imkanlarından faydalanırlar. Uzun dönemli stajyerlerimiz temel eğitimlere katılmakta, sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer almaktadır.

Açık pozisyonlarımızı öncelikle şirket içinde duyurarak şirket çalışanlarımızdan gelen başvuruları değerlendiriyoruz. Aynı zamanda kariyer sitelerine gelen başvuruları da değerlendirerek gerekli niteliklerdeki uygun adayları açık pozisyonlara yerleştiriyoruz.

Başvuru Linki