Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi hk

Liste Resim

Akreditifli İşlemlerde Manuel Menşe Şahadetnamesi Düzenlenmesi hk

TOBB tarafından yayınlanan yazı ile “ 8 Nisan 2020 tarihinden önce veya hemen akabinde açılmış akreditiflerde manuel Menşe Şahadetnamesi onay talebi ile MEDOS'ta teknik nedenlerden dolayı belge üzerine tatbik edilemeyen bazı hususların söz konusu olması halinde, bahse konu durumunu kanıtlayan teşvik edici dökümanlar alınmak kaydı ile istisnai olarak manuel belge onayı yapılmasının uygun olduğunun değerlendirildiği, Odamız üyesi ilgili firmaların, bu şekilde bir uygulamadan istisnai olarak bir defaya mahsus faydalanabileceği,” belirtilmiştir.